Contact

Contact

Contact Us

Nếu bạn muốn được tư vấn, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua điện thoại hoặc email! 

Opening Hours

Mon to Fri: 9 a.m. – 6 p.m.

Address

235a Phạm Hữu Lầu, Phú Mỹ, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

phone

098 173 3301 (Korean)
097 200 8471 (Vietnamese)

E-mail

jwchoi100@gmail.com (Korean)
jangwonfood.vn@gmail.com (Vietnamese)